Zamówienia

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr BNR.01/2/16 na dostawę linii do produkcji folii trójwarstwowej.

Uwaga: Termin składania ofert na dostawę linii do produkcji folii trójwarstwowej – do 20.04.2016 r. do godz. 12.0