Folplast

PROCES REKRUTACJI

Szukając właściwej osoby na dane stanowisko zawsze sięgamy najpierw do wewnątrz organizacji, szukamy pośród zatrudnionych osób.

Ze względu na dynamiczny rozwój firmy nie zawsze jest to jednak możliwe. Korzystamy wówczas, w zależności od potrzeb, z różnych form komunikowania się z rynkiem pracy, z potencjalnymi kandydatami.

Proces rekrutacji przebiega najczęściej w następujący sposób:

  • Zaczynamy od analizy dokumentów nadesłanych przez kandydatów. Oceniamy ich zgodność z naszymi oczekiwaniami przedstawionymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
  • Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie firmy. W czasie rozmowy chcemy lepiej poznać kandydata, jego umiejętności, wiedzę, doświadczenie, zainteresowania i osobowość. Podczas spotkania kandydat poznaje firmę i stanowisko, na które aplikuje.