Folplast

Recykling w Folplast

Będąc producentem folii, staramy się maksymalnie minimalizować odpady produkcyjne poprzez recykling naszych opakowań i przygotowanie ich do ponownego użycia.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w dbanie o środowisko i zachęcamy naszych partnerów biznesowych, aby przyłączyli się do nas w tych wysiłkach.

Aspekty środowiskowe, takie jak zużycie energii, emisja CO2 i zarządzanie odpadami, to coś, co traktujemy bardzo poważnie. Zmniejszenie wpływu naszej działalności na klimat to długoterminowe zobowiązanie. Prace rozpoczęliśmy od systematycznego zbierania danych i analizy naszego zużycia odpadów.

W jaki sposób to robimy?

🌱 posiadamy własną maszynę do regranulowania własnych odpadów poprodukcyjnych, dzięki czemu nie wytwarzamy jakichkolwiek odpadów tworzyw sztucznych.
🌱 wytworzone odpady są zawracane (w formie regranulatu) i używane do ponownego przetworzenia,
🌱 stale identyfikujemy obszary możliwe do poprawy, zgodnie z dyrektywami UE.

Nasze działania opierają się na trzech fundamentalnych filarach, które odpowiadają globalnym wyzwaniom związanymi z klimatem i naturą:  

♻️ poprawa środowiska naturalnego,
♻️ maksymalne wykorzystanie naszych odpadów,
♻️ minimalizowanie zmian klimatycznych.

Jeśli masz sugestie dotyczące innych sposobów dalszego ograniczenia naszego wpływu na środowisko, podziel się z nami swoimi pomysłami.